Dit boek (paperback) is in 2007 uitgegeven door Em. Querido’s.
In welke kerstpakketten zit dit product?
Help de Wereld pakket »

Het verhaal van Boek: Alle Grote Wereldproblemen En Hun Oplossingen - Elena Simons

De grote wereldproblemen kunnen alleen verholpen worden als er genoeg mensen deze zien en ook weten hoe ze ermee aan de slag moeten. Elk individu, elk bedrijf, en elke nieuwe uitvinding kan de wereld immers beter maken. Waar liggen de kansen? Dit kleurrijke boek, vol vrolijke voorstellen, tips en wetenswaardigheden, gaat de wereldproblemen dapper te lijf.

NBD Biblion recensie

Met de ondergang van de bewoners van Paaseiland als voorbeeld, wordt de mogelijke toekomst van de wereldbewoner aangegeven. Wat zijn de problemen waarmee de wereld worstelt? De bevolkingsgroei, waardoor de grond, de zee (vis en dergelijke) en de bossen uitgeput worden, de armoede, oorlogen. De schrijfster draagt ook oplossingen aan. Een ander soort ontwikkelingshulp, minder kinderen, anders eten. Ze legt er de nadruk op dat de mens de macht heeft te veranderen en roept op allemaal mee te doen. Zo'n onderwerp krijgt veel 'mooi maar dat verander je nooit'-reacties. Alhoewel, de beleggerswereld heeft het nu veelvuldig over duurzaam investeren en produceren. Het boek is in heldere taal geschreven en is daarom ook geschikt voor jongeren vanaf ca. 13 jaar. Het heeft een kleurrijke typografie en telt talrijke foto's en tekeningen in kleur en zwart-wit. Voor ieder, die het goed meent met de wereld, en eigenlijk ook voor alle anderen.

Over de auteur

Elena Simons (1977) is maatschappelijk uitvinder. Als student trok ze al met uitkeringsgerechtigden naar Bloemendaal om de rijken te bedanken voor belastinggeld, en bracht de Bijenkorf in verwarring door er met vrienden een partij goede spullen uit het huisvuil op het schap te leggen. Veel bekendheid kreeg ze met haar boek Pret met moslims, dat juichend werd ontvangen. Tegenwoordig is ze creatief leider van Wonder, een stichting die plezier maakt met de samenleving.

Het boek brengt op humoristische wijze de wereldproblematiek in beeld en laat op luchtige wijze zien hoe je daaraan je bijdrage kunt leveren. Daarom is het onmisbaar in het assortiment van Fair ’n Square.